woensdag 11 december 2013

Belgische ziekenhuizen en Nederlandse patiënten

Bijna de helft (47%) van de in 2010 in Belgische ziekenhuizen verblijvende buitenlanders, waren van Nederlandse nationaliteit. Dat wordt voor een deel verklaard door de geografische nabijheid, maar dat niet alleen. Heel wat Belgische ziekenhuizen hebben afspraken met Nederlandse zorgverzekeraars.
Belgische ziekenhuizen op jacht naar buitenlandse patiënten


  • Sommige Nederlandse patiënten voelen zich niet goed behandeld door de Nederlandse zorginstellingen;
  • Anderen hebben geen keuze: de gewenste behandeling wordt bij hen niet uitgevoerd;
  • Weer anderen tot slot, moeten zich neerleggen bij de dictaten van de zorgverzekeraars.Zorgverzekeraars adviseren behandeling in België


Op zoek naar de beste kwaliteit van zorg, behandelingen die minder postoperatieve zorg vereisen, die minder complicaties veroorzaken, en dat alles tegen aantrekkelijke prijzen. Nederlandse zorgverzekeraars hebben hun zinnen gezet op Belgische ziekenhuizen en verplichten hun verzekerden om daar hun behandeling te ondergaan. Zelfs als ze in Noord-Nederland wonen.Te veel buitenlanders in Belgische ziekenhuizen

Het is te beschouwen als een vorm van medisch toerisme: patiënten uit de buurlanden gaan massaal naar België omdat de zorg er minder duur is dan in het land van herkomst. Burgers van andere landen zoeken dus steeds meer hun toevlucht tot België voor een medische behandeling. Dat veroorzaakt soms langere wachtlijsten ten koste van de Belgische patiënten.

Wachtlijsten ontbreken doorgaans in België

Over wachtlijsten gesproken, in België ontbreken die doorgaans. Hoe dat komt? Wel, de ziekenhuisarts in België is zelfstandiger dan in ons land: hij is daar een gewoon ondernemer die per prestatie betaald krijgt. Hij is niet in loondienst en werkt niet van negen tot vijf. Als hij van zeven uur 's morgens tot elf uur 's avonds wil werken, dan is dat zijn goed recht. Zo'n arts zal dan ook sneller denken: "laat maar komen die patiënten". 

In december 2013 werd federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx geïnterpelleerd in de Kamer over de toenemende aanwezigheid van buitenlandse patiënten in hun ziekenhuizen. Ze is vastbesloten om voortaan de toegang voor Belgische patiënten weer met voorrang mogelijk te maken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten