zaterdag 28 december 2013

Nieuwe hoogspanningsleiding

Midden 2016 zullen omvangrijke werkzaamheden starten in het noordelijk deel van de provincie Luik, onder meer grenzend aan de Voerstreek. Elia, beheerder van het Belgische elektriciteitsnet, zal tussen Lixhe en Eynatten een nieuw ondergronds hoogspanningsnet aanleggen. Verbinding tussen Duitsland en België

De ondergrondse hoogspanningsleiding moet de verbinding vormen tussen Duitsland en België. Maar liefst 14 Waalse gemeenten in het gebied zullen daarvoor een 50 meter brede strook van hun grondgebied beschikbaar moeten stellen:
 • Visé (Lixhe);
 • Oupeye;
 • Herstal;
 • Luik;
 • Blegny;
 • Soumagne;
 • Herve;
 • Thimister-Clermont;
 • Welkenraedt;
 • Limbourg;
 • Baelen;
 • Eupen;
 • Lontzen;
 • Raeren (Eynatten).

Goedkeuring Waalse deelregering


Het ontwerpplan van de voorgenomen werkzaamheden werd medio december 2013 goedgekeurd door de Waalse regering. Een 49 kilometer lange en 50 meter brede strook zal worden gereserveerd voor aansluiting van de hoogspanningsleiding. De werkzaamheden zullen in totaal twee jaar in beslag nemen.
Levering via Nederland en Frankrijk vervalt


De voor België bestemde stroom vanuit Duitsland komt op dit moment ofwel via Nederland ofwel via Frankrijk het land binnen volgens een woordvoerster van Elia. Dat is niet ideaal in termen van kosten en bedrijfszekerheid  maar ook uit een oogpunt van duurzame energie (groene stroom) die de Belgen met meer nadruk willen promoten op het netwerk. En Duitsland produceert na de "Energiewende" nu eenmaal erg veel daarvan.


Helft van megaproject voor rekening Duitsers


Het project, Alegro genaamd, vormt de ontbrekende schakel tussen Duitsland en België. Duitsland van haar kant, zal 50 km vanuit de omgeving van Aken voor zijn rekening nemen. De resterende kilometers van Eynatten tot de grote elektriciteitscentrale in Lixhe ten noorden van Vise, verzorgen de Belgen.


Onteigening particulier bezit is niet aan de orde

Om bewoonde gebieden zoveel mogelijk te vermijden, zal de leiding op het overgrote deel van het traject langs snelwegen of spoorwegen worden aangelegd. Maar het is een feit dat men toch enkele kilometers privé-eigendom moet doorkruisen. Daarbij gaat het om akkers of tuinen die toebehoren aan particulieren met wie men in onderhandeling moet treden. 

De betrokken percelen zullen niet worden onteigend want zodra de kabel eenmaal in de grond ligt, zullen te betrokken terreinen weer in de oude staat worden hersteld. Wel zal men aan de eigenaren een soort van huur of pacht betalen voor het gebruik de ondergrond.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten