maandag 23 december 2013

Parkeren in Luik wellicht geprivatiseerd

De tarieven voor parkeren in Luik worden in 2014 verhoogd en de stad overweegt serieus om de controle op parkeren binnenkort te privatiseren.
Parkeercontroles uitbesteden?


De stad Luik bekijkt serieus de optie om de controle voor parkeren op de openbare weg uit te besteden aan particuliere parkeerwachten. Wat gaat er voor de burgers van Luik veranderen?

Tien gemeentelijke parkeerwachten 

De doorstroming van het autoverkeer bevorderen. Dat is een van de voornaamste uitdagingen met betrekking tot parkeren in alle grote steden, en Luik is op die regel geen uitzondering. Tien agenten zijn belast met de controle op parkeren. Verbonden aan de dienst Verkeer, zijn ze elke ochtend vanaf 8.30 uur in tien sectoren van de stad in de weer om de naleving van de parkeerregels te controleren:

  • parkeerautomaten;
  • parkeerkaarten van bewoners;
  • parkeerplaatsen voor invaliden;
  • wildparkeren. Momenteel moet worden volstaan met één rondgang

Een voorgenomen vermindering van het aantal agenten tot pakweg zes à zeven per dag, maakt het welhaast onmogelijk om meerdere rondgangen per sector te realiseren. Nu worden de controles doorgaans eenmaal per wijk uitgevoerd, ofwel in de ochtend, ofwel in de middag. Bovendien zal het aantal parkeerplaatsen in 2014 ook nog eens toenemen, meer speciaal in de groene zone van Outremeuse.

Mogelijk privatisering van het toezicht

Uitbesteden van de controletaken aan een particuliere onderneming, zou het doel van een betere doorstroming van het verkeer in de stad bevorderen. Het is dan ook een optie die serieus wordt overwogen in Luik. De privatisering van toezicht wordt momenteel door de stad onderzocht, omdat veel andere steden al baat hebben bij deze methode volgens Jean-Marie Verdière, Schepen van Mobiliteit. Het zou dan niet langer nodig zijn om politieagenten voor dit doel vrij te maken.Parkeermeters zullen beter worden gebruikt

De permanente aanwezigheid van particuliere parkeerwachten maakt het nagenoeg onmogelijk om nog tussen de mazen van de wet door te glippen om zo parkeerboetes te voorkomen. Automobilisten zijn sneller geneigd om een parkeerautomaat op te zoeken. In steden die hun parkeercontrole hebben uitbesteed is dat zeer effectief gebleken. De straten zijn er niet langer verstopt. In Herstal bijvoorbeeld is de firma “Besix Park” verantwoordelijk voor de controles. Het bedrijf ontvangt 9 % van de opbrengsten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten