woensdag 11 juni 2014

Wallonië in de eerste wereldoorlog

Op 4 augustus 2014 is het precies 100 jaar geleden dat Duitsland België binnenvalt en via Wallonië oprukt naar Luik. De Duitsers willen het Belgisch grondgebied snel doorkruisen om zo het Franse leger te omsingelen. Een snelle opmars is voorwaarde voor succes.


Belgische leger houdt manmoedig stand 

Maar de Duitsers worden opgehouden door het Belgische leger. De Luikse verdedigingslinie is in staat om de Duitse opmars van 4 tot 16 augustus 1914 te stuiten. Een bewonderenswaardige prestatie want het Belgische leger bevond zich in 1914 midden in een proces van reorganisatie. Sedert de oprichting in 1830 was er immers nooit sprake geweest van enige serieuze dreiging:

  • zo telden de compagnies slechts twee pelotons in plaats van drie;
  • er was een tekort van meerdere honderden officieren;
  • het ontbrak de soldaten aan voldoende wapens en overig materieel.Wallonië voorkwam snelle opmars van de Duitsers

Kortom, de troepen waren absoluut niet voorbereid op de eisen van moderne oorlogsvoering. Als gevolg van die omstandigheden wachtte het Belgische leger een uiterst moeilijke opgave: in afwachting van de hulp van Frankrijk en Engeland, moest het de voorhoede van het Duitse leger zo lang mogelijk weerstaan.

Wallonië zoals bovenstaande kaart weergeeft (in blauw de forten van 1919, in rood de bunkers van 1940), vormt de as van de invasie die begint met de aanval van de grote Waalse stad Luik. En het is Luik dat het meest zal lijden van de Duitse wreedheden, wreedheden die het Duitse Rijk in de wereldopinie ernstig in diskrediet zullen brengen.Luik had zeer te lijden van de bezetting

In nauwelijks 20 dagen (van 5 tot  26 augustus 1914) worden er meer dan 5000 burgers gedood, meer dan 15 000 huizen verwoest, waarvan 600 alleen al in Visé. Wallonië, waar op dat moment 2/3 deel van de bevolking leeft van de industrie, heeft erg te lijden van de bezetting: een groot deel van de industriële activiteit wordt gestopt, met uitzondering van de mijnbouw, althans gedeeltelijk.

La Grande Guerre

De wereld verwachtte dat het conflict maar kort zou duren ("back before Christmas) maar het werd uiteindelijk een 4 jaar durende slachtpartij met bijna 10 miljoen doden. Niet voor niets dat men in Wallonie"nog altijd met ontzag spreekt over "La Grande Guerre". Deze door de mens veroorzaakte catastrofe zette wijzigingen in gang die vandaag de dag nog altijd zichtbaar zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten