zaterdag 26 juli 2014

Knooppunt Kruisdonk

Het verkeer rondom knooppunt Kruisdonk waar de A2 en de A79 elkaar ontmoeten, was bepaald geen pretje tijdens de aanleg van de A2-tunnel in Maastricht. Files alom, en niet alleen in de spits. Maar vanaf juli 2014 glooit er licht in de tunnel. Met de openstelling van een aantal nieuwe verbindingswegen werden een aantal sluiproutes, onder andere in Bunde, Amby en Meerssen, ontlast.

Verbeterde verkeersstromen knooppunt Kruisdonk

De verkeersstromen op knooppunt Kruisdonk werden door de ontsluiting van een aantal nieuwe verbindingsroutes een stuk logischer. De volgende verbeteringen zullen zorgen voor minder fileleed en sluipverkeer in een aantal omringende wijken en dorpskernen:

  • automobilisten via de A2 komend vanuit het noorden, kunnen voortaan rechtstreeks de A79 richting Heerlen nemen, zonder daarbij allerlei sluiproutes te gebruiken;
  • andersom geldt dat ook voor verkeer komend vanuit Valkenburg en Heerlen: dat verkeer kan vanaf de A79 direct de A2 kiezen; 
  • bovendien is knooppunt Kruisdonk voorzien van een aantal nieuwe afslagen. Afrit 52 leidt A2-verkeer vanuit het noorden onder meer naar het bedrijventerrein van de Beatrixhaven. Ook verkeer met bestemming Amby en Rothem kan er gebruik van maken;
  • en ook de A79 kent een nieuwe afslag (afrit 1) voor verkeer komend uit de richting Maastricht met bestemming Amby, Meerssen, Bunde en de Beatrixhaven;
  • de doseerlichten die het verkeer tijdens de aanleg van het nieuwe knooppunt gefaseerd moesten doorleiden, zullen buiten gebruik worden gesteld.Verkeer richting Beatrixhaven

De eerder genoemde afrit 52 op de A2, moet in de toekomst alle vrachtverkeer richting bedrijventerrein Beatrixhaven opvangen. Druk vrachtverkeer in woonwijken als Bunde en Rothem behoort dan tot het verleden. De druk in die kernen zal door de ingebruikname van de nieuwe afrit aanzienlijk afnemen.

Vanuit Amby via A2 richting noorden 

Ook bewoners van de wijk Amby zullen de openstelling van het nieuwe knooppunt Kruisdonk toejuichen. Zij kunnen voortaan via het knooppunt meteen de A2 kiezen, zonder daarvoor eerst naar het kruispunt bij de Geusselt te hoeven rijden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten