dinsdag 15 juli 2014

Waterrecreatie in Eijsden

Een belangenvereniging van watersporters maakt zich sterk voor grootscheepse waterrecreatie op de Maas tussen Eijsden en Visé. Een onzalige gedachte.Scheiding van plezier- en beroepsvaart 

Om in Eijsden op uitgebreide schaal waterrecreatie mogelijk te maken, moet volgens bedoelde belangengroep de mogelijkheid worden onderzocht tot het uitdiepen van de Maas tussen Oost-Maarland en Visé. Alles onder het mom van een veiliger vaarroute voor watersporters.

Nieuwe sluis bij Ternaaien

De pleziervaart zou volgens de belangenvereniging immers in het gedrang kunnen komen als straks (in 2016) de vierde sluis bij Ternaaien in gebruik wordt genomen en een nog in aanbouw verkerend logistiek knooppunt tussen Hermalle en Visé is voltooid. Een en ander zou leiden tot een aanzienlijke toename van de beroepsvaart op het Albertkanaal. De nieuwe sluis bij Ternaaien laat de doorgang toe van binnenvaartschepen met een veel hoger tonnage dan tot dusver gebruikelijk. De deining die dit met zich meebrengt, zou voor watersporters niet zonder risico zijn.Uitdieping van de Maas

Het idee om plezier- en beroepsvaart te scheiden werd aanvang 2010 voor het eerst gelanceerd door de belangengroepering en in 2012 opgepakt door de gemeente Eijsden-Margraten. De gemeenteraad stemde in mei 2013 in met een voorstel om de haalbaarheid van uitbaggering van de Maas te onderzoeken. Overigens kan voor de beoogde aanleg van een toeristisch watersportgebied niet alleen worden volstaan met uitdieping van de Maas ter plekke, maar is ook de aanleg van een sluis bij Lixhe noodzakelijk.

Kostenverslindend project 

Het spreekt voor zich dat alleen al met het genoemde haalbaarheidsonderzoek vele duizenden euro’s zijn gemoeid, kosten die maar ten dele uit de Europese subsidiepot kunnen worden bestreden. Overigens is het technisch gezien niet erg waarschijnlijk dat het daadwerkelijk tot uitdieping van de betrokken Maasarm zal komen: de ondergrond ter plekke bestaat naar verluidt uit keiharde rotsformaties, uitlopers van de Belgische Ardennen.

Mocht de politiek onverhoopt toch tot baggerwerkzaamheden besluiten, dan kan dat alleen maar gepaard gaan met gigantisch hoge kosten, kosten die naar alle waarschijnlijkheid worden afgewenteld op de Eijsdense burger.Waterrecreatie ten koste van unieke flora en fauna 

Afgezien van de exorbitant hoge kosten die ongetwijfeld met het beoogde project gepaard zullen gaan en de twijfels over de technische haalbaarheid daarvan, kan men zich afvragen of men wel een strook ongerepte natuur met een unieke flora en fauna moet opofferen aan grootschalig toerisme. Ik moet er niet aan denken dat de onzalige plannen van de Eijsdense beleidsmakers ooit werkelijkheid zullen worden:

  • een tot watersporthotel omgebouwd Kasteel Oost;
  • de boot voltanken op de Maas;
  • drijvende bungalowparken;
  • watersportcampings en toeristische attracties.

De oase van rust die thans het gebied rond Kasteel Eijsden, de buurtschap Laag Caestert en de Eijsder Beemden kenmerkt, zal er onherstelbare schade door oplopen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten