zondag 31 augustus 2014

Cramignon cultureel erfgoed Unesco?

Een aantal Maasdorpen ten noorden van Luik wil de Cramignon, een folkloristische reidans, bij de Unesco voordragen als cultureel erfgoed. Het initiatief daartoe gaat uit van de Waalse gemeente Hermalle, maar ook de Nederlandse gemeente Eijsden zou ervoor in aanmerking kunnen komen.
Wat is de Cramignon


De Cramignon is een folkloristische reidans met religieuze inslag, die bekend is tot ver buiten de grenzen van de Maasdorpen gelegen tussen Luik en Maastricht. De Cramignon trekt elk jaar weer duizenden belangstellenden. Het is een waar symbool van de folklore in de regio en zou door de Unesco erkend kunnen worden als cultureel erfgoed.
Cramignon typisch voor “Basse-Meuse”

De Cramignon is een jaarlijks terugkerend gebeuren in een aantal Waalse Maasdorpen ten noorden van Luik, een gebied dat de Walen aanduiden met Basse-Meuse. Voor zover mij bekend wordt de Cramignon onder meer gedanst in:

  • Hermalle-sous-Argenteau;
  • Haccourt;
  • Ternaaien (Lanaye);
  • Eben Emael. 

De Cramignon in Eijsden

De oplettende lezer zal in dit rijtje de gemeente Visé, Maasgemeente bij uitstek, missen, terwijl het dorp Eben Emael niet echt als dorp aan de Maas kan worden aangemerkt. Maar ook de Nederlandse gemeente Eijsden ontbreekt in bovenstaande opsomming.

Eijsden is de enige Nederlandse gemeente waar de Cramignon wordt gedanst. Weliswaar wordt in de media soms aangegeven dat de Cramignon ook wordt gedanst tijdens de bronkfeesten in onder meer Gronsveld en Mheer, maar bedoeld is dan alleen een of andere vorm van reidans. Wat ontbreekt is de typische Cramignonmuziek, muziek die getypeerd wordt door zijn kenmerkende slepende ritme.

Typische Cramignonmuziek

Helaas heeft de schrijver van dit blog nooit enige muzikale vorming genoten en kent hij nauwelijks het onderscheid tussen een drie- en een vierkwartsmaat. Het valt dan ook moeilijk aan een buitenstaander uit te leggen wat de Cramignonmuziek zo kenmerkend maakt: het is het ritme.

Misschien kan het volgend voorval verduidelijken wat ik bedoel. Ooit was ik met mijn echtgenote op vakantie in de Provence en er trad tijdens een dorpsfeest een folkloristische dansgroep uit Sisteron op. Meteen bij het aanhoren van de eerste muziektonen keken we elkaar verbaasd aan. Ofschoon de melodie voor ons volstrekt onbekend was, hoorden we meer dan 1000 kilometer van huis een onvervalste Cramignon, dat kon niet missen. Lezers die datzelfde gevoel willen beleven, kunnen dit videofragment op YouTube beluisteren, vanaf minuut 18.15 tot 19.53

Cramignons van Basse Meuse beschermd door Unesco? 

En dié Cramignons wil Serge Fillot, burgemeester van Oupeye, door de Unesco laten erkennen als immaterieel erfgoed van de mensheid. Het idee spookte al een aantal jaren door zijn hoofd en het kwam bij hem op toen hij twee Amerikanen ontmoette die speciaal naar de streek waren afgereisd om de Cramignonfeesten mee te maken. Op dat moment besefte hij dat de Cramignons meer en meer bekend raakten, ook tot ver buiten de grenzen van de genoemde Maasdorpen in de omgeving van Luik.

Het is een folkloristisch gebeuren dat in Hermalle al meer dan 130 jaar stand houdt en dat jaarlijks vele duizenden bezoekers trekt. Zelf is burgemeester Fillot ook afkomstig uit Hermalle-sous-Argenteau. Hij is als het ware opgegroeid met de Cramignon en neemt er ook nu nog regelmatig aan deel. Dus dacht hij: “waarom niet geprobeerd om de Cramignon te laten registreren bij de Unesco als cultureel erfgoed”?

Moet Eijsden-Margraten aansluiten bij dit Waals initiatief

Hij wil daarom de verschillende organiserende comités binnen Basse-Meuse en alle betrokken burgemeesters benaderen om te onderzoeken of ze hem willen volgen in het aanvraagproces. Hij wil een comité vormen dat verantwoordelijk is voor de samenstelling van een dossier en het verzamelen van alle noodzakelijke elementen (foto’s, video’s …) die de aanvraag kunnen ondersteunen.

En voor een gemeente als Eijsden-Margraten, die zich toch nadrukkelijk wil profileren als toeristische gemeente, is het wellicht zaak om aan te sluiten bij dit Waalse initiatief door contact te zoeken met burgemeester Fillot van Oupeye.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten