dinsdag 19 augustus 2014

De Luikse markt “Het Bat” in 1914

De zondagmarkt van “Het Bat”, werd na de bezetting van Luik in 1914 door de Duitsers hervat. Met schaarse producten en schandalig hoge prijzen. In bezet België werd de voedselvoorziening al snel het belangrijkste probleem.Voedselvoorziening Luik in het gedrang in wereldoorlog I


Voedsel geraakte niet meer tot in Luik, noch via Frankrijk, noch via Nederland of Duitsland. De bevolking van Luik toog daarom op zondag naar boerderijen in de voorsteden om te bedelen voor voedsel.  En de openbare parken in Luik veranderden in aardappelvelden.
Het Bat, de zondagmarkt in Luik


Het Bat was de van oudsher bekende zondagsmarkt in Luik. Een markt van pakweg een kilometer lang vanaf het plein van Cockerill. Cockerill was in die tijd hét centrum van de handel in groenten en fruit, ook de meer exotische soorten zoals sinaasappels of bananen. En dan was er tot aan de Pont des Arches de handel in overige voeding, vleesproducten en brood.

Dagelijks brood de grootste zorg


Het dagelijks brood was in die dagen de belangrijkste zorg voor Luik. Vóór 1914 importeerde  België een groot deel van zijn voedsel uit Frankrijk en Duitsland maar de vijandelijkheden van de Eerste Wereldoorlog verstoorden die handelsroutes.

Ook al werden markten zoals die van “Het Bat” in Luik al snel weer opgepakt, toch werd het moeilijker  om inkopen te doen. De huisvrouwen vlogen elkaar in de haren om goedkope waren als brood en groenten. Die groenten kwamen met paard en wagen van het omringende platteland maar ook die karren werden onderweg soms aangevallen.
Voedselhulp door de Amerikanen

In 1917 raakten ook de Verenigde Staten betrokken bij de oorlog. De Amerikanen boden als snel voedselhulp. Dat voorkwam de hongersnood, maar hun producten, zoals maïs bijvoorbeeld, waren volstrekt onbekend voor de Belgen. Tot dan was immers een boterham besmeerd met boter de dagelijkse kost van de Belgen.

Men plaatste daarom in diverse wijken en gemeenten openbare gaarkeukens,  want het was voor de plaatselijke bevolking een probleem om voedsel te ontvangen zonder te weten hoe dat te bereiden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten