donderdag 28 augustus 2014

De spoorlijn Maastricht-Luik

Belgische bankiers en zakenlieden namen rond 1860 het voortouw bij de aanleg van de spoorlijn Maastricht-Luik. Eind 1861 werd die officieel in gebruik genomen. Naar schatting waren zo'n 600 tot 700 arbeiders bij de aanleg betrokken. Ofschoon de spoorlijn bij de voltooiing in oktober 1861 nog slechts enkelsporig was, was er bij de aanleg wel reeds voorzien in een tweede spoor. Dat tweede spoor werd niet lang na de ingebruikname aangelegd.
De trein, vervoermiddel met toekomst voor de Belgen

Onze zuiderburen, die zich in 1830 afscheidden van Nederland, begonnen in rap tempo een spoorwegnet te ontwikkelen. De Belgen beschikten immers niet zoals de Nederlanders over een wijd vertakt stelsel van waterwegen en zagen wel wat in de trein als nieuw vervoermiddel. Bij de opening van de spoorlijn Luik-Maastricht onstonden er stations in Jupille, Wandre, Cheratte, Argenteau, Visé, Eijsden, Gronsveld en Wijck (Maastricht)
In Nederland aanvankelijk verzet tegen de trein

In ons land was er aanvankelijk nogal wat verzet van met name binnenschippers en boeren in de grensstreek. Die laatsten waren bang dat de langsrazende “helsche machine” de koeien zou doen schrikken en de melkproductie negatief zou beïnvloeden.


Station Eijsden

Na de officiële ingebruikname van de spoorverbinding Maastricht-Luik, verrees in de Nederlandse grensgemeente Eijsden een belangrijk station waar de douaneformaliteiten vervuld moesten worden (op bovenstaande foto een aanblik van station Eijsden in het jaar 1900). Het was ook het station dat in 1918 het wereldnieuws haalde toen de Duitse keizer Wilhelm II aan het eind van de Eerste Wereldoorlog vanuit zijn tijdelijk hoofdkwartier in Spa de vlucht nam naar Nederland.
Treinverbinding met Luik ook van belang in WO II

Ook in de Tweede Wereldoorlog was de treinverbinding Maastricht-Luik van grote betekenis. Samen met verzetsmensen uit Luik en Visé was er door de Eijsdenaren een vluchtroute opgezet voor ontsnapte krijgsgevangenen, Joden en talloze anderen die iets van de Duitsers te vrezen hadden.

Bij Eijsden werden de vluchtelingen de grens overgesmokkeld en naar het station in Visé gebracht. Van daaruit werden ze per trein naar Luik vervoerd en via Frankrijk naar Zwitserland of Spanje geholpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten