maandag 11 augustus 2014

Fusie Visé en Dalhem?

De Waalse deelregering heeft gemeenten geadviseerd om hun krachten te bundelen. Er wordt in dat verband gesproken over een op handen zijnde fusie tussen Visé en Dalhem. Niet iedereen is daar voor!
Dalhem is een mooie bruid


De suggestie dat Visé en Dalhem wel eens zouden kunnen fuseren, heeft heel wat verheugde reacties teweeggebracht bij diverse politici in Dalhem en Visé. Maar niet bij allemaal.

"Ik kan me de interesse van een gemeente als Visé levendig voorstellen", zegt Arnaud Dewez, burgemeester van Dalhem. "Dalhem is immers een mooie bruid. Het stelt in staat om schaalvoordelen te behalen, waardoor er middelen vrijgemaakt kunnen worden om te investeren in meer ambitieuze projecten. Als de plannen concreet worden, zullen we die serieus bestuderen, uiteraard rekening houdend met de wensen van de inwoners".Initiatief voor fusie gaat niet van Dalhem uit


"Maar op dit moment gaat het initiatief daarvoor niet van mij uit. Een dergelijke fusie is op dit moment pure fictie. In feite moet een fusie zich niet laten leiden door persoonlijke of politieke belangen. Het belangrijkste is om de kwaliteit van leven van de inwoners van Dalhem te verbeteren. En eind jaren '70 hebben zich de dorpen die op dit moment deel uitmaken van onze huidige gemeente, gekant tegen een samengaan met de stad aan de Maas. Onze dorpen hoeven geen satellieten van een grote stad te worden".

Oppositie in Dalhem ziet lichtpuntjes

De oppositie in Dalhem ziet, bij monde van Alexandre Hébert (Renouveau) toch enige lichtpuntjes. Hij vindt dat een fusie tussen beide gemeenten een goed initiatief zou zijn, met name uit een oogpunt van werkgelegenheid en onderwijs. En wie zij ook weer "De krimp biedt ook kansen"? Maar een fusietraject zou wat hem betreft ook met een andere gemeente zoals Blegny kunnen worden opgestart.


Visé qua inwonertal te klein

In Visé, ook wel “Stad van de Gans” genoemd, verschillen de meningen ook, ofschoon Marcel Neven niet tegen een toenadering tussen Visé en Dahlem is. "Eigenlijk is een stad als Visé que inwonertal toch te klein voor het instandhouden van publieke voorzieningen van allerlei aard," analyseert de burgemeester van Visé.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten