zaterdag 13 september 2014

Burgerparticipatie in Maastricht

Burgerparticipatie heeft tot doel om de burger meer te betrekken bij opstelling en uitvoering van overheidsbeleid. In Maastricht wordt dat in praktijk gebracht door insprekers uit te nodigen bij de behandeling van belangrijke onderwerpen in de gemeenteraad.Nieuwe vergadertechniek Maastrichtse gemeenteraad

Ook bij de gemeente Maastricht wil men werk maken van burgerparticipatie. Bij de behandeling van het agendapunt over een nieuwe fietsenstalling bij het station, werd een aantal insprekers uitgenodigd om zijn deskundige inbreng te geven. Daar was bijvoorbeeld Leo Maathuis bij van de Fietsersbond afdeling Maastricht, toch een niet onbelangrijke doelgroep, die fietsers, als het gaat om de planning van een fietsenstalling.


Burgers als insprekers uitgenodigd

De insprekers konden vanaf 20.00 uur om beurten exact drie minuten hun zegje doen over bedoeld thema. Drie minuten slechts, want de raad moet zich immers houden aan een strak vergaderschema. Na afloop van hun inbreng mochten de insprekers een voor een plaats nemen op de publieke tribune. Wie dacht dat bedoeld agendapunt na het optreden van de insprekers verder behandeld zou worden, kwam bedrogen uit. Want agenda is agenda: eerst moesten de overige agendapunten netjes worden afgewerkt.

Hoezo, burgerparticipatie in Maastricht? 

Wie van de uitgenodigde burgers spannend benieuwd was of er iets van zijn visie terugkeerde in de besluitvorming, moest daar meer dan twee uur geduld voor opbrengen en eerst allerlei voor hem volstrekt niet ter zake doende thema’s aanhoren. Het mag dan ook niet verwonderlijk heten dat zes van de acht insprekers die lange vervelende zit niet konden/wilden uitzitten en vertrokken waren toen “hun” onderwerp weer aan bod kwam.Afstand van burger tot politiek verkleinen

Als het de bedoeling van een gemeente als Maastricht is om door het uitnodigen van insprekers de afstand van zijn burgers met de politiek te verkleinen, dan schiet dat door de strikte vergadertechniek zijn doel voorbij. Wie zich als burger de moeite getroost om zijn schamele drie minuten participatie naar best vermogen in te vullen, laat je als beschaafde raad geen 2,5 uur wachten.

1 opmerking:

  1. Inderdaad is het nut van inspreken betrekkelijk. De woordvoerder heeft immers al in het fractieoverleg bepaald wat haar;zijn partij zou naar voren brengen. Inmiddels werkt de raad in Maastricht op een andere manier. Er is meer wisselwerking met de burger mogelijk. Jammer dat het raadslid dat deze wisselwerking/ discussie meemaakte er in de volgende fase (discussie tussen raadsleden) er niet bij is...

    BeantwoordenVerwijderen