vrijdag 22 mei 2015

Tuberculose in Verviers

Tuberculose is een ziekte die in België nooit helemaal verdwenen is. Artsen ontdekken er elk jaar ongeveer tien gevallen per honderdduizend inwoners, hoewel dit aantal wel geleidelijk afneemt. De ziekte treft vooral de lagere bevolkingsklassen. De ziekte komt niet meer zo vaak voor, maar gevallen van tuberculose duiken telkens weer op, zoals in Verviers.

Twee gevallen van tuberculose in Verviers


In Verviers, moesten twee studenten van de onderwijsinstelling Saint-Michel begin mei 2015 enkele weken worden behandeld voor tuberculose. De twee studenten maakten deel uit van dezelfde klas en waren gedurende hun ziekte afwezig. Dat het twee gevallen in eenzelfde klas betrof, was een primeur voor de school. Wellicht was het in het verleden eerder voorgekomen, maar dat moest dan wel zeer lang geleden zijn. Overigens zijn de twee bedoelde studenten volgens de directie van de school inmiddels volledig genezen en volgen zij weer de lessen. 

Onvoldoende maatregelen tegen besmetting?Een moeder, wiens twee kinderen eveneens de school St. Michael in Verviers bezochten, werd overigens getroffen door het bericht dat er in mei 2015 twee gevallen van tuberculose waren op de betrokken school. In december 2014 werd namelijk ook bij haar tuberculose geconstateerd. Zij was van mening dat de school na melding van haar eigen aandoening in 2014, onvoldoende voorzorgsmaatregelen tegen het risico van besmetting had getroffen in afwachting van de resultaten van de screening van haar kinderen. Uiteindelijk bleken ze geen actieve tuberculose te hebben.

Heropleving van de ziekte Tuberculose?


Na het overlijden van een veertienjarige studente in Vlaanderen eerder in mei 2015, bestaat er bij velen angst voor een heropleving van de ziekte. Toch is die vrees volgens medische statistieken niet gegrond. Tuberculose is nooit helemaal weg geweest, maar het aantal gevallen wordt steeds lager. Dokter Olivier Golinval (longarts in het ziekenhuis van Verviers): "Tuberculuse komt nog altijd voor. De tbc-prevalentie in België bedraagt minder dan tien gevallen per 100.000 inwoners en daalt gestaag sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. Een strategie voor screening is niet gerechtvaardigd. In de contreien van Verviers ontdekt men ongeveer dertig gevallen van tuberculose per jaar, vooral onder armen. Maar deze besmettelijke ziekte kan alle sociale lagen treffen"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten