donderdag 27 augustus 2015

Stadhuis tijdelijk naar Batterijstraat

Een statig pand in de Batterijstraat fungeert vanaf begin 2016 als tijdelijk onderkomen voor het stadhuis van Maastricht, een pand dat in vroeger jaren onderdak bood aan de Centrale Personeelsdienst van de Gemeente Maastricht.


Pand Batterijstraat tijdelijk onderkomen gemeentebestuur

In 2016 nemen burgemeester Pen-Te Strake en haar wethouders voor minimaal een jaar hun intrek in een pand aan de Batterijstraat, een straatje met een rijke historie, ingeklemd tussen de Boschstraat aan de ene kant en de Bogaardenstraat aan de andere kant. Oud-werknemers van de Gemeente Maastricht zullen zich bedoeld pand ongetwijfeld nog herinneren als de “CPD” (Centrale Personeels Dienst), een dienst waar de heer Amory destijds de scepter zwaaide.

Stadhuis aan de markt moet dringend gerenoveerd

Het monumentale gebouw was tot voor kort nog de thuisbasis van welzijnsorganisatie Trajekt. Hoewel B&W formeel nog hun goedkeuring aan de beoogde locatie moeten geven, zal het pand vrijwel zeker zo’n 14 maanden lang fungeren als stadhuis van Maastricht. De geplande verhuizing is noodzakelijk in verband met een ingrijpende renovatie van het officiële stadhuis aan de Markt. In verband met de slechte bouwkundige staat van dat monument, is dat toe aan een dringende opknapbeurt. Met de renovatie is overigens een bedrag van meer dan 6 miljoen euro gemoeid.

Batterijstraat al vaker uitwijk voor Gemeente Maastricht

De Batterijstraat heeft overigens al vaker gefungeerd als tijdelijk onderkomen voor gemeentelijke diensten. Zo was, vooruitlopend op de tijdelijke huisvesting van het gemeentelijk apparaat in Randwyck, de afdeling financiën van de Gemeente Maastricht enige jaren ondergebracht in een voormalig rekencentrum van de Gemeente Spaarbank van Maastricht (SNS bank), een pand recht tegenover de thans beoogde locatie voor het stadhuis en vroeger de achteringang van het inmiddels failliete Mathieu Dumoulin BV (MDM).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten