zondag 28 februari 2016

Aanvliegroute Maastricht Aachen Airport

De gemeente Maastricht heeft bij nader inzien dan toch bezwaar aangetekend tegen de komst van windmolens in Bassenge (België). Ze zouden hinder kunnen veroorzaken op de zuidelijke aanvliegroutes van Maastricht Aachen Airport.

Windmolens Bassenge eerder geen probleem

Toen de Waalse buren hun plannen voor een windmolenpark met vijf turbines in Bassenge bekend maakten, diende de gemeente Maastricht geen bezwaar in. Uit milieu-oogpunt waren er immers geen problemen.

Bezwaar tegen windmolens

Enkele maanden later daarentegen, klinken de protesten tegen de in Bassenge geplande windmolens alsmaar luider. De gemeente Eijsden-Margraten tekende bezwaar aan, evenals buurgemeente Riemst. En zij kregen bijval van de provincie Limburg, die zich in januari 2016 nadrukkelijk uitsprak tegen de 150 meter hoge windmolens vanwege de veiligheidsrisico’s. De molens liggen immers pal in de zuidelijke aanvliegroute voor Maastricht Aachen Airport. “Het past niet in de activiteiten van de luchthaven” en “dat kan leiden tot aanzienlijke economische schade” zo heet het dan.

Bezwaar Eijsden Margraten is hypocriet

De bezwaren van de gemeente Eijsden-Margraten in dit verband, kan de auteur ook niet goed plaatsen. Als er één gemeente is die zich minder hinder van aanvliegroutes zou moeten wensen, dan is het wel deze gemeente. En ja, menigeen zal de kreet “not in my backyard” weer zien als het intrappen van open deuren, maar het is de auteur volstrekt onduidelijk wat de gemeente Eijsden stoort aan windmolens in Bassenge. Ze zijn gepland op een plateau dat grenst aan de driehoek Bassenge, Riemst en Eben Emael. Gezien vanaf Eijsden in vogelvlucht een afstand van meerdere kilometers, met daartussen de Maas, het Albertkanaal en een steile boshelling in Ternaaien. Geluidsoverlast valt daarom absoluut niet te verwachten. En horizonvervuiling oké, maar we willen toch allemaal schone energie in plaats van die tikkende tijdbom in Tihange, nietwaar?


Over vervuilend scheepvaartverkeer hoor je niemand

Niemand, maar dan écht ook niemand, die de windmolens straks beter in beeld heeft als wij vanuit onze woning gelegen aan de Maas in Eijsden, maar we zullen ons er absoluut niet aan storen. Wel zien we nu al op tegen de immense binnenvaartschepen die met hun vervuilende dieselmotoren straks vanuit Antwerpen via de vernieuwde sluis van Ternaaien het Luikse industriebekken zullen bevoorraden. Maar daar hoor je niemand over!Buren die elkaar voortdurend in de wielen rijden


Een lezeres van Dagblad De Limburger uit Meerssen overigens, verwoordt treffend de waanzin van de gemeente Maastricht om "na zorgvuldige afweging van belangen" alsnog bezwaar aan te tekenen tegen de windmolens in Bassenge. De relatie met onze Belgische buren wordt door dit soort acties alleen maar verder verziekt. We zijn alleen maar bezig om elkaar voortdurend in de wielen te rijden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten