zaterdag 15 april 2017

Trump naar Henri-Chapelle?

Militaire begraafplaats Henri Chapelle
Op dinsdag 11 april 2017 vond er een jaarlijks overleg plaats tussen ambtenaren van de stad Welkenraedt, de politiezone van Herve en de Amerikaanse autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de militaire begraafplaats in Henri-Chapelle. Volgens de Waalse televisiezender RTBF verhoogt bedoeld overleg de kans op de mogelijke komst van president Donald Trump op 27 mei ter gelegenheid van Memorial Day. Op 25 mei zal Donald Trump in België aanwezig zijn voor een top van de NAVO-leiders.


Henri Chapelle laatste rustplaats 8000 Amerikaanse militairen 


Een beslissing over zijn bezoek aan Henri Chapelle is weliswaar nog niet genomen, maar de voorbereidende vergaderingen hebben reeds plaatsgevonden. Op de begraafplaats in Henri Chapelle liggen meer dan 8000 Amerikaanse militairen begraven, gesneuveld tijdens het beruchte Ardennenoffensief eind 1944, begin 1945.

Bezoek door Trump wordt serieus overwogen


Wanneer België een bezoeker van een dergelijke importantie verwelkomt, is het gebruikelijk dat men een programma van activiteiten aanbiedt. En tot de activiteiten die in dat verband aan Donald Trump werden voorgesteld, behoort een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaatsen in de provincie Luik. Het voorstel wordt serieus overwogen. De betrokken lokale overheden zijn er bij officieel schrijven al over geïnformeerd. En Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen hebben de mogelijke locaties om de president te verwelkomen al geïnspecteerd.

Niemand ontkent de informatie


Van de zijde van de Amerikaanse begraafplaatsen, alsook door de ambassade, worden de berichten over de mogelijke komst van Trump ontkend noch bevestigd. Regel is dat het Witte Huis zelf in soortgelijke gevallen het officiële programma onthult. En dat doet men niet anderhalve maand van tevoren. Na zijn bezoek aan België, zal Donald Trump naar Sicilië vertrekken voor een bijeenkomst van de G7.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten